Košice 2017

Pomaturitné stretnutie 19.mája 2017 v Košiciach