Meniny na web

Maturitné tablo IV. A, IV.B, IV.C a maturitný pozdrav IV.B .

                   

 Niektoré dokumenty z našej bývalej školy.

 Ročenka školy za školský rok 1967 - 1958.

                       Na začiatku štúdia sme boli zadelení do dvoch tried. 

                                                I.B trieda

                                        Fotografie z "Výročnej zprávy".