Meniny na web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Aj toto je milé stretnutie.
(20.10.2019 vo Forume v Poprade. Dúfam, že nás poznáte.)


Chronológia stretnutí

Doterajšie známe stretnutia:

 
 1. Košice 1966 - po 5. rokoch.
 2. Košice 1976 - po 15. rokoch.
 3. Košice 1981 - po 20. rokoch.
 4. Košice 31. mája1986  - po 25. rokoch.
 5. Svit 8.júna 1991 - po 30. rokoch.
 6.   Dargov 25.mája 1996 -po 35. rokoch.  
 7. Dargov 27.september 2008 - po 47. rokoch.
 8. Košice 28.mája 2011 - po 50. rokoch.
 9. Spišská Nová Ves  24. mája 2013 - str etnutie sedemdesiatn ikov.
 10. Poprad  29.mája 2015 po 54.rokoch.
 11. Košice 20.mája 2016 po 55.rokoch.
 12. Košice 2017
 13. Košice 2018
 14. Košice 2019 

                                                                                                J. Šamudovský

                                                                                                 J. Šamudovský