Košice 2016 - stretnutie po 55. rokoch

 
20.mája 2016 sa uskutočnilo v rešteurácii na štadióne Lokomotívy Košice naše pomaturitné stretnutie po 55. rokoch. Pripravila ho spolužiačka Mária Renáta Stillich Kustrová. Venovala sa tomu naozaj poctivo.Každý  si našiel na stole darček. Po privítaní nás oboznámila aj s "Kódexom vesmíru pre pozemšťanov" a aj nám ho  dala písomne. Muzikou a spevom nás zabával  p. Panis.
Bolo nás celkom 28 a bolo nám dobre.
 

Pomaturitné stretnutie po 55. rokoch v Košiciach