Meniny na web

Diskutujeme a spomíname.

 
Na túto stránku môžete napísať svoje spomienky alebo iné postrehy, či perličky zo školských čias. Boli by sme radi, ak by sa do aktivít na tejto stránke zapojili aj naši bývalí spolužiaci - "pamätníci" , teda naši starší spolužiaci.
 
 

Diskutujeme a spomíname.

Aj pesničkou sme sa lúčili so školou.

Dátum: 23.06.2015 | Vložil: Juraj

Ahoj Jano, ďakujeme, že si prispel do mozaiky spomienok. Aj ja som si spomenul na pesničku, ktorú sme v Poprade zaspievali. Bola to spomienka na rozlúčku so školou. Dúfam, že som si ju zapamätal dobre, ak nie opravte ma. Trochu ma mrzí, že ti naši spolužiaci sa k internetu akosi nemajú. Príspevkov by mohlo byť viac, bolo by to zaujímavejšie a pestrejšie. Nuž čo, vek je vek...
Takže tu je tá pesnička:

Starý študent, už putuje,svetom, svetom,
so školou sa rozlučuje, zbohom, zbohom,
zbohom buď krásny školský čas,
v ktorom som prežil toľko krás,
zbohom, zbohom, zbohom,
ja už idem šírym svetom.

Stretnutie v Poprade

Dátum: 21.06.2015 | Vložil: Ján Trojanovič

V máji 2013 v Spišskej Novej Vsi na stretnutí sedemdesiatnikov sme sa lúčili so slovami,"dovidenia o dva roky v Poprade.
Už v marci,keď som dostal pozvánku na stretnutie,potešil som sa veľmi ,že predsa bude.Veď stretnúť svojich spolužiakov je vždy príjemné a potešejúce.Najma,keď žiješ v očakávaní ,koho už neuvidíš vôbec,s kým sa už nestretneš.Veď už máme svoje roky,svoje starosti a zdravotné problémy.
A prišiel 29.máj.Slávnostne som sa obliekol a pobral na vlak do Popradu.Po vystúpení z rýchlika som sa ako s prvými zvítal so spolužiačkami z Košíc Bol som v inom vozni ako ony a tak som bol aj skôr v čakárni.Keďže som bol sám,niektoré si mysleli,že som za uvítací výbor.Hovorím im,že nie,ja som prišiel tým istým vlakom,ale som bol v inom vozni a išiel som von iným východom.Keď sme už boli pre staničnom budovou,objavil sa Paľo,privítal nás a odviedol do hotela Gerlach,kde už čakali ostatní.To bolo radosti,bozkov, objatia a pohľadov kto tu je,s kým som sa ešte nezvítal. kto vôbec neprišiel a prečo?
A prišla slávnostná chvíľa,posadali sme sa a utíšili.Stretnutie otvoril príhovorom Paľo za spolupráce Marienky so spomienkou na tých,ktorí nemohli prísť a na tých ktorí už sa na nás pozerajú s učiteľského neba. So spomienkou na štúdia na PŠN nás častuškou s doprovodom harmoniky potešil Juraj.K príjemnej klíme prispel aj krásny výhľad zo siedmeho poschodia hotela na prekrásnu panorámu Tatier /toto Vám podtatranci závidím /.
Zaspomínali sme na študentské časy,chlapci aj na vojenčinu,posťažovali sa na zdravotné problémy,rodinné starosti,ale aj na radosti s deťmi a vnukmi,zavtipkovali aj na svoj účet a samozrejme ,že ako učitelia sme si aj zaspievali za doprodu Paľovej harmoniky.Ako ten čas rýchlo letí,krásne chvíle sú naozaj krátke a prišla hodina lúčenia a návrat do reality.
Lúčili sme sa s prianím,že o rok sa stretneme na 55 v Košiciach. /že Renatka/Vďaka Vám Popradčania za príjemné stretnutie v príjemnom prostredí. Jano T.

Retro spomienky - perličky zo štúdia -možnosti doplňovania.

Dátum: 25.02.2015 | Vložil: Ján Trojanovič

Leles - letná brigáda na ŠM,okopávanie repy-ubytovanie v kaštieli-stravovanie na hospodárskom dvore-muchy,kyslé uhorky.
Vyšné Ružbachy - plavecký výcvik,ubytovanie v stanoch,kúpanie v kráterovom jazierku.
Mlynky- lyžiarsky výcvik-samopríprava zábavných programov na večer.
Čierna nad Tisou - vystúpenie nášho súboru a prvé stretnutie so "živým" ruským slovom so soviet.železničiarmi (možno to bol ukrajinský/
Tanečná prehliadka STM v Brne - návšteva Špilberku - väzenie,mučiarne.
Turnaje na internáte v "piťkese",hrebeň,plastelina,drobné halierniky a množstvo rôznych turnajov.
Keď som sa prihlásil na Pedagogickú Fakultu - pri prijímačkách bola pani M.Kyseľová,niektoré prednášky,zápočty ,skúšky aj diplomovú prácu som mal u ing.J.Saba.
V roku 2004 som bol so žiakmi na európskej súťaži v Prahe,boli sme ubytovaný na Strahove už v murovaných internátoch,kým v roku 1960 na Spartakiáde to boli drevené budy na prezliekanie.

Tanečná spartakiáda - Praha 1960

Dátum: 06.12.2014 | Vložil: Ján Trojanovič

Spartakiáda - veľkolepé slávnosti telovýchovy a športu v našej spoločnej republike s vyvrcholením vystúpenia deti,mládeže,žien,mužov a vojakov so svojimi skladbami v Prahe na Strahove.V 5 ročnom cykle to boli telovýchovné slávnosti,Výnimkou bol rok 1960 kedy sa konala aj tanečná časť spartakiády.A my sme boli pri tom Náš folklórny tanečný súbor "Pedagóg" tiež vystupoval na ploche štadióna s ostatnými tanečnými súbormi z celého Československa Tu sme mohli vidieť krásnu zmes farieb a pestrosť ľudových krojov z rôznych regiónov našej vlasti.A čo je zaujímave,časť našej spartakiády je zachytená vo filme Valčík pre milión,ktorého časť deja sa odohráva aj na štadióne.Spomínam si na dlhú cestu vlakom z Košíc do Prahy a spať,na ubytovanie v jednej základnej škole neďaleko legendárneho tanku na Smíchove,skoré ranné vstávanie ešte pred východom slnka,aby sme stihli nácvik a aj natáčanie filmu.Pred bránou borcov sme si dlhé chvíle krátili rôznymi hrami a skúmavými pohľadmi po dievčatách.Nezabudnuteľná je aj spomienka na prehliadku Prahy a manifestačný sprievod na Václavaku .
Vždy keď vidím tento film,alebo o ňom počujem vybaví sa mi v mysli spomienka na Prahu 1960.
Jano T.

Spolužiaci a ja

Dátum: 23.11.2014 | Vložil: Ján Trojanovič

Pedagogická škola v Košiciach bola kvalitou výučby jej profesorov na vysokej úrovni.Výchovou a výučbou pripravila pre život a pedagogickú prax absolventov,ktorí na svojom pôsobisku - školách boli úspešní.Mnohí z nás ostali učiť na prvom stupni Základnej školy,mnohé ženy boli úspešné elementaristky.Niektorí z nás úspešne ukončili vysokoškolské vzdelanie a vyučovali na druhom stupni ZŠ.Poznám niekoľko starších spolužiakov - absolventov PŠN,ktorí boli úspešní aj vo verejnej sfére,v metodických orgánoch Pedagogických stredísk úspešne reprezentovali svoje školy a okres,boli aj riaditeľmi škôl.
V okrese Košice - okolie to boli napr.J.Servanský,F.Kuruc,Š.Somoray,F.Gobl,R.Kovarik,J.Šlosiarik,S.Gašpár,J.Nickel a možno aj iní,na ktorých si teraz nespomeniem.So mou na ZŠ Družstevná pri Hor učili napr.E.Vallová - Bednáriková,V.Bistíková - Pavlová,M.Kurucová a A.Košelyová - Dubíková.
Stručne z mojej pedagogickej činnosti :
Učiť som začal 1.9.1961 a po 52 rokoch som pedagogickúprácu ukončil 30.6.2013.Pôsobil som stále na tej istej škole ZŠ Družstevná pri Hornáde okres Košice okolie /predtým vidiek/. V roku 1970 som ukončil vysokoškolské štúdium na PF UPJŠ v Prešove aprobáciou Prírodopis a Základy poľnohosp.výroby /teraz Pestovateľské práce /. Ako mladý učiteľ som sa venoval športu a popri svojej aprobácii som učil aj telesnú výchovu a športové hry.So žiakmi som sa zapájal do rôznych súťaži,napr.hádzaná,atletika,futbal,hokej a iné.Najvýraznejší úspech som dosiahol v hokeji,keď mladší a starší žiaci získali 4 krát majstra okresu v rokoch 1972 až 76 a starší žiaci boli úspešní aj na krajskej súťaži,kde získali už za pôsobenia hokejových tried postupne 3.,4.,5. a 6. miesto.
30 rokov som učil žiakov dopravnú výchovu a viedol dopravný krúžok.Žiaci našej školy ako majstri Slovenska reprezentovali republiku aj na európskej dopravnej súťaži poriadanej FIA v rôznych krajinách Európy a získali rôzne umiestnenia - Winterthur 15. miesto,Lisabon 12.miesto,Praha 3.miesto Sarajevo 15.miesto, Madrid 5.miesto Skopje 16. miesto Paríž 10.miesto,Licheň /pri Krakove/ 8.miesto.
Pri Pedagogickom stredisku v okrese som viedol Kabinet Pestovateľských prác a neskôr Kabinet Prírodopisu.
Svoje poznatky z bohatej činnosti som spracoval formou Pedagogického čítania,ktoré organizovalo MŠ SR.Moje tri práce postúpili na slovenské kolo v Bratislave.V 41.ročníku roku 1998 som získal 1.miesto prácou Využitie hier "Zábavného prírodopisu " vo výchovno - vzdelávacom procese a vo voľnom čase žiaka.V 42. ročníku v roku 1999 znovu prvé miesto za prácu Tvorenie a využívanie hier v prírodopise - zoológii - na ZŠ.A v 43 ročníku som získal tretie miesto za prácu Ochrana prírody,zákony a chránená príroda okresu Košice - okolie.
Ján Trojanovič

Na praxi

Dátum: 11.11.2014 | Vložil: Jano

Každý študent PŠN musel absolvovať aj povinnú pedagogickú prax nielen na cvičnej škole, ale aj praktickú výučbu na základnej škole v okrese, alebo kraji. Na začiatku druhého polroka v štvrtom ročníku sme boli podelení na dvojice a mňa osud zavial spolu s Jožkom Pavlovom na severný Spiš do obce Holumnica, asi dva km od Podolínca a tri km od obce Toporec, odkiaľ sme mali spolužiaka Alojza Pompu.
V druhom týždni praxe nás poctil hospitačnou návštevou náš triedny profesor Š. Bokotej a hovorí -"chlapci po obede pôjdeme navštíviť Lojzovú rodinu, jeho rodičov. Aj keď to bola "cigánska - rómska rodina“, boli sme milo prekvapení krásnym domčekom, čistotou, aj pohostinnosťou a pozornosťou rodičov. Vtedy som sa utvrdil v presvedčení, že každý človek má v živote šancu uspieť a je tvorcom svojho šťastia. A náš Lojzo to tiež dotiahol vysoko.
Jano T.

Na začiatok

Dátum: 30.07.2014 | Vložil: Juraj

Keď som už začal pracovať na tejto webovej stránke, asi sa patrí aby som aj ako prvý niečo napísal. Urobiť stránku mi napadlo ani sám neviem ako. Robil som aj pred tým nejaké webové stránky pre školy, aj iné organizácie a niektoré ešte udržiavam iba tak zo zotrvačnosti, ak im to nemá kto. Som však na dôchodku a času mám dosť, tak reku bolo by vhodné nejako pripomenúť našu bývalú školu aj takýmto spôsobom.
Aj keď sa dnes často vytýka školám minulých čias ich ideologický nádych, zabúda sa na ich naozajstnú profesionálnu kvalitu. Zabúda sa, že napríklad vtedajšie pedagogické školy sa venovali príprave učiteľov naozaj všestranne vo všetkých oblastiach. Okrem metodickej prípravy v jednotlivých predmetoch, ako dôležité predmety postavené na úroveň takých predmetov ako bola matematika či slovenský jazyk boli aj predmety hudobná výchova, telesná výchova a výtvarná výchova. Vyučovali ich na slovo vzatí odborníci, ktorí nikomu nič nedarovali.
Ak som spomenul metodickú prípravu, tej sa na škole venovala naozaj primeraná pozornosť. Škola mala vlastnú cvičnú školu, na ktorej tiež pôsobili skúsení pedagógovia. K ním sme chodili na „náčuvy“, tak sa totiž volala naša účasť na vyučovacích hodinách a viedli sme si z nich podrobné zápisy, ktoré boli hodnotené. Nehovorím už o podrobných prípravách na naše vlastné „výstupy“, (Tak sa volali naše vyučovacie hodiny na pedagogickej praxi.) ktoré boli klasifikované. Už spomeniem iba dôležitý moment v príprave na vyučovaciu hodinu; bola to motivácia, ktorá nesmelá chýbať na žiadnej hodine. Jednoducho povedané, naša škola nás učila to, na čo sme tam prišli, učila nás ako máme učiť. Z mojej učiteľskej praxe v posledných rokoch o absolventoch terajších pedagogických fakúlt, ktorí chodili ku mne na prax toto s istotou povedať nemôžem.
Spomenul som iba niečo o škole a jej poslaní. Verím, že sa nájdu ďalší, ktorí prispejú do mozaiky, ktorú by sme chceli na stránke vytvoriť.

Juraj Šamudovský

Záznamy: 16 - 22 zo 22
<< 1 | 2

Pridať nový príspevok