Meniny na web

Diskutujeme a spomíname.

 
Na túto stránku môžete napísať svoje spomienky alebo iné postrehy, či perličky zo školských čias. Boli by sme radi, ak by sa do aktivít na tejto stránke zapojili aj naši bývalí spolužiaci - "pamätníci" , teda naši starší spolužiaci.
https://www.cemetery.sk/?gr_id=93195&pid=620

Diskutujeme a spomíname.

Na začiatok

Dátum: 30.07.2014 | Vložil: Juraj

Keď som už začal pracovať na tejto webovej stránke, asi sa patrí aby som aj ako prvý niečo napísal. Urobiť stránku mi napadlo ani sám neviem ako. Robil som aj pred tým nejaké webové stránky pre školy, aj iné organizácie a niektoré ešte udržiavam iba tak zo zotrvačnosti, ak im to nemá kto. Som však na dôchodku a času mám dosť, tak reku bolo by vhodné nejako pripomenúť našu bývalú školu aj takýmto spôsobom.
Aj keď sa dnes často vytýka školám minulých čias ich ideologický nádych, zabúda sa na ich naozajstnú profesionálnu kvalitu. Zabúda sa, že napríklad vtedajšie pedagogické školy sa venovali príprave učiteľov naozaj všestranne vo všetkých oblastiach. Okrem metodickej prípravy v jednotlivých predmetoch, ako dôležité predmety postavené na úroveň takých predmetov ako bola matematika či slovenský jazyk boli aj predmety hudobná výchova, telesná výchova a výtvarná výchova. Vyučovali ich na slovo vzatí odborníci, ktorí nikomu nič nedarovali.
Ak som spomenul metodickú prípravu, tej sa na škole venovala naozaj primeraná pozornosť. Škola mala vlastnú cvičnú školu, na ktorej tiež pôsobili skúsení pedagógovia. K ním sme chodili na „náčuvy“, tak sa totiž volala naša účasť na vyučovacích hodinách a viedli sme si z nich podrobné zápisy, ktoré boli hodnotené. Nehovorím už o podrobných prípravách na naše vlastné „výstupy“, (Tak sa volali naše vyučovacie hodiny na pedagogickej praxi.) ktoré boli klasifikované. Už spomeniem iba dôležitý moment v príprave na vyučovaciu hodinu; bola to motivácia, ktorá nesmelá chýbať na žiadnej hodine. Jednoducho povedané, naša škola nás učila to, na čo sme tam prišli, učila nás ako máme učiť. Z mojej učiteľskej praxe v posledných rokoch o absolventoch terajších pedagogických fakúlt, ktorí chodili ku mne na prax toto s istotou povedať nemôžem.
Spomenul som iba niečo o škole a jej poslaní. Verím, že sa nájdu ďalší, ktorí prispejú do mozaiky, ktorú by sme chceli na stránke vytvoriť.

Juraj Šamudovský

Záznamy: 16 - 16 zo 16
<< 1 | 2

Pridať nový príspevok