Jano, Števo, Paľo, a ostatných nevieme identifikovať.