Milan Micherda s Jožom Mačugom prišli z Poproča na návštevu do Medzeva.