Milan s Jožom prišli z Poproča na návštevu do Medzeva.