Maturitné písomky 1961. (P.uč. Mlynkový a p.uč. Bokotej v 4.B)