Meniny na web

Pozdravujeme vás, 
pomaturitné stretnutie po 58. rokoch bolo
7. júna 2019 v Košiciach.

Organizovala : M. Maczejková - Kopčová 

Pomáhala : O. Čížová - Trnovská

 

Tento rok (2020) sa kvôli koronavírusu (COVID - 19),
ktorý postihol celú planétu nezídeme.
Na budúci rok  (2021) to bude už 60 rokov od našej maturity.
Veríme, že sa stretneme.

V roku 2021 sme sa nestretli  prišla nová vlna.

Táto webová stránka vznikla v roku 2014. Založili sme ju ako spomienku posledných maturantov na Pedagogickú školu J.A. Komenskéko v Košiciach. Školu sme navštevovali od školského roka 1957 do školského roka 1961. Na škole zostali 3 triedy, ktoré maturovali v roku 1961. Po maturitách škola oficiálne zanikla. Každý absolvent dostal miesto na školách, ktoré boli najmä vo Východoslovenskom kraji.Takto zanikli všetky pedagogické školy pre vzdelanie učiteľov 1. - 5. ročníka základných škôl na Slovensku. Paralelne s nimi zanikli aj vyššie pedagogické školy, ktoré boli dvojročné a pripravovali učiteľov ročníkov 5 - 8  a Vysoká škola pedagogická v Bratislave, ktorá pripravovala učiteľov pre stredné školy.

Vzdelávanie učiteľov základných škôl prevzali pegagogické inštitúty, pozdnejšie premenované na Pedagogické fakulty. Vzdelávanie učiteľov stredných škôl prešlo na filozofické fakulty a prírodovedecké fakulty. Telocvikárov  pre stredné školy pripravovala Fakulta telesnej výchovy a športu v Bratislave. Prví absolventi pedagogických inštitútov skončili štúdium až v roku 1962. Jeden rok teda neukončil vzdelanie na pedagogických školách žiadny učiteľ na Slovensku.

Aj keď o počítačoch v časoch našich stredoškolských štúdii nebolo  ani chýru, ani slychu, mnohí sme do toho rýchlo letiaceho vlaku moderných technológii nastúpili a ešte sme ich  stihli vo svojej práci využiť.