Stretnutie

01.02.2018 11:32

Pomaturitné stretnutie po 57. rokoch bude 
25.mája 2018 v Košiciach.

Prídu aj pozvánky.