Zľava p.učiteľ Husár, p.riaditeľ Ing. Sabo, p.učiteľka Mlynková a tr.uč. p. Bokotej