Zľava tr.uč..učiteľ p. Husár, p.riaditeľ Ing. Sabo, tr. p.učiteľka Mlynková a tr.uč. p. Bokotej