Týmito dvermi sme prechádzali štyri roky.ýmito dvermi